PROGRAMSKI PROIZVODI

ak2 je razvio vlastiti sustav poslovnih aplikacija

ADMIN

Administracija sustava

Korisnici sustava, korisnička prava, firme, aplikacije, poslovne godine, fiskalni sustavi,  veliki broj parametara kojima se upravlja cijelim sustavom, i radom svake aplikacije posebno.

BASE

Zajednički podaci za sve programske module

Države, županije, regije, područja, mjesta, grupe partnera, partneri, djelatnosti, komercijalisti, valute, tečajne liste, mjesta troška.

FINK

Financije i računovodstvo

Glavna knjiga, salda konta, blagajna, devizno knjigovodstvo, obračun tečajnih razlika, specifikacija knjiženja uplata, obračun kamata, kompenzacije, opomene kupcima, putni nalozi, planska bilanca, automatsko kontiranje, velik broj standardnih i posebnih pregleda i izvješća.

URAIRA

PDV evidencija i obrasci

Knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, evidencija uvoza, evidencija izvoza, automatizam izrade PDV prijave, automatizam prijenosa u financijsko knjigovodstvo.

 

ROBNO

Robno/materijalno knjigovodstvo

Nabava, prodaja, rad s robom na skladištu, carinsko skladište, konsignacijsko skladište, reversi, reklamacije, ambalaža, sofisticirani mehanizam storna i povrata, dvije jedinice mjere, zalihe po dodatnom atributu, rad s više skladišta, po više pozicija, na više fakturnih mjesta, interface prema WMS, web servisi za online pregled zaliha i naručivanje robe, automatizam prijenosa u financijsko knjigovodstvo.

MALOP

Maloprodajno poslovanje

Back office, više blagajni, prodavača i načina plaćanja, evidencija prodaje na kredit, potrošačke kartice, interne kartice, zaduživanje robe iz veleprodaje ili direktno od dobavljača, predispozicije robe između prodavaonica, dnevnik maloprodaje, trgovačka knjiga, velik broj standardnih i posebnih pregleda i izvješća, automatsko kontiranje i knjiženje dokumenata u FINK.

LJEKARNA

Maloprodajno poslovanje ljekarne

Sve značajke maloprodajnog modula, proširene za posebnosti poslovanja ljekarni, unos liste lijekova, podaci o vrstama osiguranja, liječnicima, osiguranicima, evidencija recepata, automatska izrada računa prema ZZO, posebni pregledi i izvješća.

 

ak2.BUS

Autobusni kolodvor/prodaja putnih karata

Prijevoznici, stajališta, linije, redovi vožnje, cjenici, tipovi i vrste karata, prodaja karata, obračun prodaje po prijevoznicima, linijama, odredištima, polascima, danima, obračun obveza po državama, elektronsko vođenje prometnog dnevnika, obračun stanične usluge i peronizacije.

KEOP

Kadrovska evidencija i obračun plaća

Osnovni i dodatni podaci o djelatniku, šihtarice, veza s uređajima za evidenciju radnog vremena, vrste prihoda, naknade, obustave, krediti, više mehanizama obračuna, automatika izrade zakonskih obrazaca i virmana, razni pregledi i izvješća, statistika, automatsko knjiženje u FINK.

Razdvojena rješenja za Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Republiku Hrvatsku, sa svim potrebnim obrascima u papirnatom i elektronskom obliku.

OSRED

Osnovna sredstva i sitni inventar

Nabavka, promjena vrijednosti, izlaz, obračun revalorizacije i amortizacije, kartica osnovnog sredstva, grupe, mjesta troška, lokacije, zadužene osobe, nositelji troška, dobavljači, vlasnici, izvori financiranja, zadužene osobe, veliki broj standardnih i posebnih izvješća, automatsko knjiženje u FINK.

 

PROIZVOD

Praćenje proizvodnje

Organizacijsko tehnološki elementi, radne operacije, strojevi i tehnike rada, evidencija zastoja u proizvodnji, planski/normativni cjenici, normativi proizvodnje, nalog za izradu gotovog proizvoda, radni nalog proizvodnje na OTE, ulaz sirovina, popratni list u proizvodnji, predaja gotovog proizvoda, evidencija IRM obrasca, velik broj pregleda i izvješća.

SERVIS

Praćenje servisa

Raspisivanje, lansiranje i obračun radnog naloga za servis ili doradu, skladište rezervnih dijelova, evidencija utrošenog rada po serviserima, evidencija ostalih troškova, automatski obračun i fakturiranje kupcu, razni pregledi i izvješća, automatizam prijenosa u financijsko knjigovodstvo.

rCAR

Rent-a-car

Evidencija vozila, cjenici usluga, ugovori s korisnicima, predkalkulacija troškova za korisnika, automatski obračun i fakturiranje kupcu, automatizam prijenosa u financijsko knjigovodstvo.

EBON

Prodaja e-bonova

Preuzimanje prodajnih transakcija iz procesinga, ugovori s krajnjim kupcima, fakturiranje i obračun, elektronsko slanje dokumenata i o obavijesti, SMS obavijesti, velik broj posebnih pregleda i izvješća, automatsko kontiranje u financijsko knjigovodstvo.

mBANK

materijalno knjigovodstvo za banku

Evidencija materijala, sitnog inventara i odjeće, zahtijevanje/trebovanje, naručivanje/nabavka, rad sa robom na skladištu, izdavanje na trošenje, automatski prijenos knjiženja u financijsko knjigovodstvo banke.

uZAP

Urudžbeni zapisnik

Tipovi predmeta, stanja predmeta, protokol, ulazni i izlazni zapisnik, automatizam prijenosa u knjigu URA.

 

ak2.Port

Interface prema ostalim neovisnim proizvođačima software-a

Posebne opcije u programskim modulima, za razmjenu podataka sa programskim rješenjima drugih proizvođača software-a, neovisno o tehnikama razmjene, platformama i formatima podataka.

ak2.BI

Poslovno izvješćivanje

Web orijentirana, vizualizirana izvješća o poslovanju, desktop i mobile varijanta.

 

ak2.Mobile

Mobilne aplikacije

Online pristup informacijskom sustavu sa mobilnog uređaja.

Namjenske aplikacije po zahtjevu korisnika, s autorizacijom pristupa.

WMS

Upravljanje skladištem

Upravljanje ljudskim resursima i skladišnim procesima u realnom vremenu.

Održavanje

Održavanje ak2 programskih proizvoda

Korisnici koji imaju ugovoreno održavanje promptno dobijaju nove podverzije programa, bez obzira da li su nastale uslijed zakonskih promjena ili su rezultat kontinuiranog razvoja i unaprijeđenja kojega u mnogim slučajevima iniciraju sami korisnici.

Integrirani informacijski sustav

Integrirani informacijski sustav razvijen u ak2 sastavljen je od međusobno povezanih programskih modula koji mogu funkcionirati i zasebno. Pod integriranošću informacijskog sustava podrazumijeva se da je podatak potrebno unijeti samo jednom i to po pravilu tamo gdje nastaje. Daljnje rukovanje tako unešenim podacima obavlja program mehanizmima automatskog prijenosa.

Programski paket je višekorisnički, razvijen na suvremenim alatima koji jamče pouzdanost, transparentnost u odnosu na operativni sustav i hardversku osnovicu, skalabilnost, interoperabilnost i modularnost. Programski paket omogućuje praćenje poslovanja za više godina, firmi i mjesta troška. Poslovni događaji vrijednosno se u bazi bilježe u dvije valute – onoj u kojoj je nastao i osnovnoj valuti sustava (valuti u kojoj se vodi financijsko knjigovodstvo).

Sustav je prilagođen zakonodavstvima Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Makedonije.

Cijene

Cijene programskih proizvoda definiraju se nakon detaljne snimke stanja i posebnosti zahtjeva korisnika, te ovise o njegovoj veličini i organizacijskim obilježjima.

Sa svim korisnicima sklapa se Ugovor o održavanju programskih proizvoda.

Opće uvjete i cijenu održavanja, pogledajte ovdje.

Za sve informacije molimo pošaljite upit sa kontakt podacima na mail ak2@ak2.ba

ak2 d.o.o ne odgovara za bilo koju direktnu ili indirektnu štetu, izmaklu korist ili nematerijalnu štetu, uključujući bilo koji gubitak podataka,
ne odgovara za zahtjeve za naknadom štete koje korisniku upute treće osobe, a sve što nastane iz ili u vezi s korištenjem ak2 programskih proizvoda.

ZATRAŽITE PREZENTACIJU

TOP