URAIRA

PDV evidencija i obrasci

Osnovne značajke:

knjiga ulaznih računa
knjiga izlaznih računa
automatizam izrade PDV prijave
automatizam izrade D-PDV obrasca
evidencija uvoza
evidencija izvoza, sa pripadajućim obrascima

Dokumenti iz drugih knjigovodstava, koji se trebaju evidentirati u knjigama, automatski se prenose u trenutku zaključivanja tih dokumenata. Pravila prijenosa u knjige definiraju se u registrima ura/ira pozicija.

Ostale dokumente unosimo ručno (troškovne ulazne račune, nerobne KO dobavljača, evidenciju o vraćenom PDV-u i sl.).

Za korisnike koji nemaju vlastito knjigovodstvo, a žele voditi evidenciju o dugovanjima/potraživanjima, omogućena je evidencija uplata, te više izvješća o plaćenim i neplaćenim računima.