SERVIS

Praćenje servisa

Programski modul inicijalno je razvijen za praćenje poslovanja servisa vozila, no moguće je na isti način pratiti poslovanje servisa bilo kakvih uređaja.

Obuhvaćeno je:

 • definiranje tipova vozila/uređaja i vrsta servisa
 • praćenje skladišta rezervnih dijelova
 • raspisivanje, lansiranje i obračun radnog naloga
 • ispis naloga majstoru
 • radni nalog za kupca
 • interni nalog bez fakturiranja
 • nalog za doradu vlastitog sredstva
 • evidencija utrošenih rezervnih dijelova
 • evidencija izvršenih usluga
 • evidencija korištenja dijagnostičke opreme
 • evidencija utrošenog rada po serviserima i usporedba s normiranim operacijama
 • evidencija ostalih troškova
 • automatska izrada fakture, zaključivanjem radnog naloga
 • automatizam prijenosa u financijsko knjigovodstvo
 • razni pregledi i izvješća o učinku djelatnika, ostvarenom utrošku rada i dijelova, pregledi po vozilima/uređajima, rekapitulacije poslovanja
 • povijest vozila/uređaja na servisu, centralni registar vozila koja su prošla servis