SERVIS

Praćenje servisa

Programski modul inicijalno je razvijen za praćenje poslovanja servisa vozila, no moguće je na isti način pratiti poslovanje servisa bilo kakvih uređaja.

Obuhvaćeno je:

definiranje tipova vozila/uređaja i vrsta servisa
praćenje skladišta rezervnih dijelova
raspisivanje, lansiranje i obračun radnog naloga
ispis naloga majstoru
radni nalog za kupca
interni nalog bez fakturiranja
nalog za doradu vlastitog sredstva
evidencija utrošenih rezervnih dijelova
evidencija izvršenih usluga
evidencija korištenja dijagnostičke opreme
evidencija utrošenog rada po serviserima i usporedba s normiranim operacijama
evidencija ostalih troškova
automatska izrada fakture, zaključivanjem radnog naloga
automatizam prijenosa u financijsko knjigovodstvo
razni pregledi i izvješća o učinku djelatnika, ostvarenom utrošku rada i dijelova, pregledi po vozilima/uređajima, rekapitulacije poslovanja
povijest vozila/uređaja na servisu, centralni registar vozila koja su prošla servis