ROBNO

Robno/materijalno knjigovodstvo

Osnovne značajke:

roba, grupa, nadgrupa, više barkodova, kataloških i originalnih brojeva za jednu robu
praćenje nabave, razvijena je posebna opcija za pripremu narudžbi temeljem podataka o prodaji, s usporedbom s drugim periodima i poslovnim godinama
praćenje prodaje, ugovori s kupcima, rabati po grupama robe i artiklu
dokumenti za rad s robom na skladištu
nalozi za otpremu, automatska rezervacije robe
sofisticirani mehanizam storna i povrata
carinsko skladište, kartica na carinskom skladištu, propisani obrasci za carinu
konsignacijska skladišta
reversi, praćenje stanja robe izdate na revers
evidentiranje reklamacija kupaca, odbijanje ili prihvat reklamacije, automatika izrade izdatnice ili knjižne obavijesti.
unos podataka po šifri, barcode-u ili kataloškom broju
rad sa prijenosnim čitačima barcode-a, na svim dokumentima i inventuri
vođenje robe u dvije jedinice mjere
praćenje zaliha po dodatnom atributu (npr. veličina, datum proizvodnje, šarža …)
praćenje ambalaže na skladištu i kod kupaca. Evidencija na dokumentima.
rad s više skladišta, po više pozicija, na više fakturnih mjesta
neposredna sprega s modulom maloprodaje.
neposredna sprega s modulom za proizvodnju.
neposredna sprega s modulom za servis
osnovni veleprodajni i maloprodajni cjenik
proizvoljan broj ostalih prodajnih cjenika
ulazne kalkulacije u bilo kojoj valuti
samostalno definiranje vrsta ovisnih troškova na ulaznoj kalkulaciji
narudžbe kupaca, rezervacija robe
fakturiranje robe i usluga u bilo kojoj valuti
registar napomena na izlaznom računu
praćenje prodaje po komercijalisti
trenutno ažuriranje knjige URA-IRA
automatsko kontiranje i knjiženje dokumenata u FINK
velik broj standardnih i posebnih pregleda i izvješća
zakonom propisane trgovačke knjige za trgovinu i usluge

Posebno su napravljeni serverski web servisi za online pregled zaliha i naručivanje robe.

Posebno je razvijen interface prema software-ima za upravljanje skladištem.

Pomoću niza parametara moguće je prilagoditi aplikaciju specifičnim potrebama korisnika, te upravljati njenim radom.

  • TAGS