ROBNO

Robno/materijalno knjigovodstvo

Osnovne značajke:

 • roba, grupa, nadgrupa, više barkodova, kataloških i originalnih brojeva za jednu robu
 • praćenje nabave, razvijena je posebna opcija za pripremu narudžbi temeljem podataka o prodaji, s usporedbom s drugim periodima i poslovnim godinama
 • praćenje prodaje, ugovori s kupcima, rabati po grupama robe i artiklu
 • dokumenti za rad s robom na skladištu
 • nalozi za otpremu, automatska rezervacije robe
 • sofisticirani mehanizam storna i povrata
 • carinsko skladište, kartica na carinskom skladištu, propisani obrasci za carinu
 • konsignacijska skladišta
 • reversi, praćenje stanja robe izdate na revers
 • evidentiranje reklamacija kupaca, odbijanje ili prihvat reklamacije, automatika izrade izdatnice ili knjižne obavijesti
 • unos podataka po šifri, barcode-u ili kataloškom broju
 • rad sa prijenosnim čitačima barcode-a, na svim dokumentima i inventuri
 • vođenje robe u dvije jedinice mjere
 • praćenje zaliha po dodatnom atributu (npr. veličina, datum proizvodnje, šarža…)
 • praćenje ambalaže na skladištu i kod kupaca, evidencija na dokumentima
 • rad s više skladišta, po više pozicija, na više fakturnih mjesta
 • neposredna sprega s modulom maloprodaje
 • neposredna sprega s modulom za proizvodnju
 • neposredna sprega s modulom za servis
 • osnovni veleprodajni i maloprodajni cjenik
 • proizvoljan broj ostalih prodajnih cjenika
 • ulazne kalkulacije u bilo kojoj valuti
 • samostalno definiranje vrsta ovisnih troškova na ulaznoj kalkulaciji
 • narudžbe kupaca, rezervacija robe
 • fakturiranje robe i usluga u bilo kojoj valuti
 • registar napomena na izlaznom računu
 • praćenje prodaje po komercijalisti
 • trenutno ažuriranje knjige URA-IRA
 • automatsko kontiranje i knjiženje dokumenata u FINK
 • velik broj standardnih i posebnih pregleda i izvješća
 • zakonom propisane trgovačke knjige za trgovinu i usluge

Posebno su napravljeni serverski web servisi za online pregled zaliha i naručivanje robe.

Posebno je razvijen interface prema software-ima za upravljanje skladištem.

Pomoću niza parametara moguće je prilagoditi aplikaciju specifičnim potrebama korisnika te upravljati njenim radom.