PROIZVOD

Praćenje proizvodnje

U ak2 informacijskom sustavu nalazi se i modul za praćenje proizvodnje koji podržava detaljno praćenje proizvodnih funkcija. Zahvaljujući elastičnosti modela podataka, aplikacija se u kratkom roku prilagođava specifičnostima određenih djelatnosti.

Osnovne značajke:

praćenje zaliha sirovina i repromaterijala
praćenje zaliha poluproizvoda i nedovršene proizvodnje
praćenje zaliha gotovih proizvoda
evidencija zastoja u proizvodnji
samostalno definiranje organizacijsko tehnoloških elemenata i procesa
definiranje tehnika rada/strojeva, satnica rada i radnih operacija
definiranje ostalih troškova u proizvodnji
više normativa proizvodnje za jedan proizvod (poluproizvod)
definiranje zamjenskih sirovina i strojeva na normativu
nalog za izradu gotovog proizvoda, čijim se lansiranjem automatski lansiraju radni nalozi proizvodnje, za svaku fazu izrade (OTE) na osnovu prethodno unešenih normativa proizvodnje
ručno lansiranje naloga za proizvodnju za određeni OTE
izdavanje materijala iz skladišta sirovina u pripremno skladište proizvodnje
popratni list materijala i poluproizvoda između OTE
evidencija rada strojeva i djelatnika, te ulaz i izlaz materijala na OTE na obrascu IRM
automatska popuna ostvarenja po radnim nalozima i izračun cijene koštanja
predaja gotovih proizvoda iz proizvodnje na skladište gotovih proizvoda
razni pregledi i izvješća o učinku djelatnika i strojeva, ostvarenju norme, planskom i ostvarenom utrošku rada i materijala, planskoj, nedovršenoj i završenoj proizvodnji, planskoj i ostvarenoj cijeni koštanja