PROIZVOD

Praćenje proizvodnje

U ak2 informacijskom sustavu nalazi se i modul za praćenje proizvodnje koji podržava detaljno praćenje proizvodnih funkcija. Zahvaljujući elastičnosti modela podataka, aplikacija se u kratkom roku prilagođava specifičnostima određenih djelatnosti.

Osnovne značajke:

 • praćenje zaliha sirovina i repromaterijala
 • praćenje zaliha poluproizvoda i nedovršene proizvodnje
 • praćenje zaliha gotovih proizvoda
 • evidencija zastoja u proizvodnji
 • samostalno definiranje organizacijsko tehnoloških elemenata i procesa
 • definiranje tehnika rada/strojeva, satnica rada i radnih operacija
 • efiniranje ostalih troškova u proizvodnji
 • više normativa proizvodnje za jedan proizvod (poluproizvod)
 • definiranje zamjenskih sirovina i strojeva na normativu
 • nalog za izradu gotovog proizvoda, čijim se lansiranjem automatski lansiraju radni nalozi proizvodnje, za svaku fazu izrade (OTE) na osnovu prethodno unešenih normativa proizvodnje
 • ručno lansiranje naloga za proizvodnju za određeni OTE
 • izdavanje materijala iz skladišta sirovina u pripremno skladište proizvodnje
 • popratni list materijala i poluproizvoda između OTE
 • evidencija rada strojeva i djelatnika, te ulaz i izlaz materijala na OTE na obrascu IRM
 • automatska popuna ostvarenja po radnim nalozima i izračun cijene koštanja
 • predaja gotovih proizvoda iz proizvodnje na skladište gotovih proizvoda
 • razni pregledi i izvješća o učinku djelatnika i strojeva, ostvarenju norme, planskom i ostvarenom utrošku rada i materijala, planskoj, nedovršenoj i završenoj proizvodnji, planskoj i ostvarenoj cijeni koštanja