OSRED

Osnovna sredstva i sitni inventar

Osnovne značajke:

  • praćenje osnovnih sredstava po inventurnom broju, zaduženoj osobi, mjestu troška i lokaciji, amortizacijskoj grupi, kontu, vlasniku i izvoru financiranja
  • dokumenti ulaza osnovnih sredstava (Početno stanje, Nabavka)
  • dokumenti izlaza osnovnih sredstava (Manjak, Otuđenje, Prodaja, Rashod)
  • promjena vrijednosti osnovnog sredstva (povećanje ili smanjenje)
  • popratnja osnovnog sredstva, premještanje na drugu lokaciju
  • obračun revalorizacije i amortizacije, po stopama preračunatim na dan ili mjesec
  • inventura uz korištenje barcode ručnih terminala
  • ispis naljepnica s inventurnim brojevima
  • veliki broj standardnih i posebnih izvješća
  • automatsko knjiženje dokumenata u financijsko knjigovodstvo