OSRED

Osnovna sredstva i sitni inventar

Osnovne značajke:

praćenje osnovnih sredstava po inventurnom broju, zaduženoj osobi mjestu troška i lokaciji, amortizacijskoj grupi, kontu, vlasniku i izvoru financiranja
dokumenti ulaza osnovnih sredstava (Početno stanje, Nabavka)
dokumenti izlaza osnovnih sredstava (Manjak, Otuđenje, Prodaja, Rashod)
promjena vrijednosti osnovnog sredstva (povećanje ili smanjenje)
popratnia osnovnog sredstva, premještanje na drugu lokaciju
obračun revalorizacije i amortizacije, po stopama preračunatim na dan ili mjesec
inventura uz korištenje barcode ručnih terminala
ispis naljepnica s inventurnim brojevima
veliki broj standardnih i posebnih izvješća
automatsko knjiženje dokumenata u financijsko knjigovodstvo