mBANK

materijalno knjigovodstvo za banku

ak2* mBank je programski sustav razvijen za potrebe UnicreditBank d.d., a svrha mu je cjelovito praćenje funkcija materijalnog knjigovodstva svih organizacijskih jedinica.

Sustav je spregnut sa informacijskim sustavom banke na način da se svi dokumenti po pravilima koje odredi sâm korisnik kontiraju i prenose u financijsko knjigovodstvo banke.

Temeljne funkcije sustava su:

evidencija materijala, sitnog inventara i odjeće
ažuriranje dobavljača i ugovorenih cjenika nabave
dokumenti za rad s robom na skladištu
zahtijevanje/trebovanje materijala od strane OJ
centralizirano upravljanje zahtjevima, u odjelu za nabavu
automatsko generiranje narudžbi prema ugovorenim dobavljačima
automatika mail poruka sa narudžbom robe i usluga
scan originalnih dokumenata dobavljača, sa vezom na dokument u sustavu mBank
centralizirani uvid u scan-irane dokumente
nabavka materijala od vanjskih dobavljača
izdatnica na trošenje
izdatnica na zaduženje
potvrda prijema sa strane OJ
specifikacije za potpis odgovornih osoba
velik broj pregleda i izvješća
automatski prijenos dokumenata u financijsko knjigovodstvo banke