mBANK

Materijalno knjigovodstvo za banku

ak2* mBank je programski sustav razvijen za potrebe UnicreditBank d.d., a svrha mu je cjelovito praćenje funkcija materijalnog knjigovodstva svih organizacijskih jedinica.

Sustav je spregnut sa informacijskim sustavom banke na način da se svi dokumenti po pravilima koje odredi sâm korisnik kontiraju i prenose u financijsko knjigovodstvo banke.

Temeljne funkcije sustava su:

 • evidencija materijala, sitnog inventara i odjeće
 • žuriranje dobavljača i ugovorenih cjenika nabavem
 • dokumenti za rad s robom na skladištu
 • zahtijevanje/trebovanje materijala od strane OJ
 • centralizirano upravljanje zahtjevima, u odjelu za nabavu
 • automatsko generiranje narudžbi prema ugovorenim dobavljačima
 • automatika mail poruka sa narudžbom robe i usluga
 • scan originalnih dokumenata dobavljača, sa vezom na dokument u sustavu mBank
 • centralizirani uvid u scan-irane dokumente
 • nabavka materijala od vanjskih dobavljača
 • izdatnica na trošenje
 • izdatnica na zaduženje
 • potvrda prijema sa strane OJ
 • specifikacije za potpis odgovornih osoba/li>
 • velik broj pregleda i izvješća
 • automatski prijenos dokumenata u financijsko knjigovodstvo banke