LJEKARNA

Maloprodajno poslovanje ljekarne

Obuhvaćene su sve značajke općeg maloprodajnog modula, kojemu su dodane opcije za podršku maloprodajnom poslovanju ljekarni:

unos liste lijekova.

Liste se prate povjesno, sa datumom važenja, što omogućava blagovremeni unos nove liste koja će tek stupiti na snagu.

evidencija podataka o vrstama osiguranja
evidencija podataka o liječnicima
evidencija podataka o osiguranicima
evidencija prodaje na recept, prilikom izrade maloprodajnog računa
back office unos i likvidacija recepata
automatska izrada računa prema ZZO
posebni pregledi i izvješća

Omogućen je prihvat podataka o vrstama osiguranja, liječnicima i osiguranicima,  kao i liste lijekova iz datoteka Zavoda, ako to njihov format podataka omogućuje.