LJEKARNA

Maloprodajno poslovanje ljekarne

Obuhvaćene su sve značajke općeg maloprodajnog modula, kojemu su dodane opcije za podršku maloprodajnom poslovanju ljekarni:

  • unos liste lijekova
  • liste se prate povijesno, sa datumom važenja, što omogućava blagovremeni unos nove liste koja će tek stupiti na snagu
  • evidencija podataka o vrstama osiguranja
  • evidencija podataka o liječnicima
  • evidencija podataka o osiguranicima
  • evidencija prodaje na recept, prilikom izrade maloprodajnog računa
  • back office unos i likvidacija recepata
  • automatska izrada računa prema ZZO
  • posebni pregledi i izvješća

Omogućen je prihvat podataka o vrstama osiguranja, liječnicima i osiguranicima, kao i liste lijekova iz datoteka Zavoda, ako to njihov format podataka omogućuje.