KEOP

Kadrovska evidencija i obračun plaća

Osnovne značajke:

osnovni i dodatni podaci o djelatniku, radnom mjestu, plaći
evidencija godišnjih odmora
više načina isplate
stručne spreme, zanimanja i radna mjesta
mjesta stanovanja, općine uplate doprinosa
registar doprinosa, poreza i ostalih nameta
definiranje proizvoljnog broja vrsti prihoda
šihtarice, veza s uređajima za evidenciju radnog vremena
definiranje proizvoljnog broja vrsti nadoknada
definiranje proizvoljnog broja vrsti obustava
evidencija kredita, automatika kreditnih obustava, praćenje stanja kredita
podržani su svi mehanizmi načina obračuna plaća
obračun za Ugovore na neodređeno i određeno
obračun za sve tipove Ugovora o djelu
obračun za stipendiste
obračun za poduzetnike
elektronsko slanje obračunskih listića, SMS obavijest o plaći
velik broj pregleda i izvješća
statistička izvješća
automatska izrada zakonskih obrazaca i virmana
elektronsko slanje prema poreznoj upravi i bankama
automatsko knjiženje obračuna u financijsko knjigovodstvo

Zbog različitih zakonskih regulativa, razdvojena su rješenja za Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Republiku Hrvatsku, sa svim potrebnim obrascima u papirnatom i elektronskom obliku.