KEOP

Kadrovska evidencija i obračun plaća

Osnovne značajke:

 • osnovni i dodatni podaci o djelatniku, radnom mjestu, plaći
 • evidencija godišnjih odmora
 • više načina isplate
 • stručne spreme, zanimanja i radna mjesta
 • mjesta stanovanja, općine, uplate doprinosa
 • registar doprinosa, poreza i ostalih nameta
 • definiranje proizvoljnog broja vrsti prihoda
 • šihtarice, veza s uređajima za evidenciju radnog vremena
 • definiranje proizvoljnog broja vrsti nadoknada
 • definiranje proizvoljnog broja vrsti obustava
 • evidencija kredita, automatika kreditnih obustava, praćenje stanja kredita
 • podržani su svi mehanizmi načina obračuna plaća
 • obračun za Ugovore na neodređeno i određeno
 • obračun za sve tipove Ugovora o djelu
 • obračun za stipendiste
 • obračun za poduzetnike
 • elektronsko slanje obračunskih listića, SMS obavijest o plaći
 • velik broj pregleda i izvješća
 • statistička izvješća
 • automatska izrada zakonskih obrazaca i virmana
 • elektronsko slanje prema poreznoj upravi i bankama
 • automatsko knjiženje obračuna u financijsko knjigovodstvo

Zbog različitih zakonskih regulativa, razdvojena su rješenja za Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Republiku Hrvatsku, sa svim potrebnim obrascima u papirnatom i elektronskom obliku.