FINK

Financije i računovodstvo

Osnovne značajke:

glavna knjiga
salda konta kupaca i dobavljača
blagajna (rad sa više blagajni u više valuta)
devizno knjigovodstvo (sva knjiženja vrše se u devizama
i osnovnoj valuti sustava u jednoj knjigovodstvenoj stavci.
automatski obračun tečajnih razlika
automatsko kontiranje poslovnih događaja iz drugih knjigovodstava
automatska specifikacija uplata
trenutno zatvaranje otvorenih stavki, praćenje ostatka duga po računu
obračun kamata (po zatvorenim i otvorenim računima, negativnih i pozitivnih)
kompenzacije – automatsko generiranje i knjiženje
opomene kupcima – automatsko generiranje, elektronsko slanje
financijska praćenja po mjestima troška, djelatniku, oznaci knjiženja
evidencija i obračun putnih naloga
planiranje, unos planske bilance, praćenje ostvarenja
velik broj standardnih i posebnih pregleda i izvješća
automatika izrade datoteka za plaćanje preko internet bankarstva
automatika knjiženja izvoda iz datoteke internet bankarstva
izrada, pohrana i tisak svih vrsta ručnih naloga za plaćanje

Posebno je razvijena opcija samostalnog definiranja proizvoljnog broja verzija financijskih izvješća, s mogućnošću usporedbe s drugim periodom i poslovnom godinom.

Pomoću niza parametara moguće je prilagoditi aplikaciju specifičnim potrebama korisnika, te upravljati njenim radom.