FINK

Financije i računovodstvo

Osnovne značajke:

 • glavna knjiga
 • salda konta kupaca i dobavljača
 • blagajna (rad sa više blagajni u više valuta)
 • devizno knjigovodstvo (sva knjiženja vrše se u devizama
  i osnovnoj valuti sustava u jednoj knjigovodstvenoj stavci)
 • automatski obračun tečajnih razlika
 • automatsko kontiranje poslovnih događaja iz drugih knjigovodstava
 • automatska specifikacija uplata
 • trenutno zatvaranje otvorenih stavki, praćenje ostatka duga po računu
 • obračun kamata (po zatvorenim i otvorenim računima, negativnih i pozitivnih)
 • kompenzacije – automatsko generiranje i knjiženje
 • opomene kupcima – automatsko generiranje, elektronsko slanje
 • financijska praćenja po mjestima troška, djelatniku, oznaci knjiženja
 • evidencija i obračun putnih nalog
 • planiranje, unos planske bilance, praćenje ostvarenja
 • velik broj standardnih i posebnih pregleda i izvješća
 • automatika izrade datoteka za plaćanje preko internet bankarstva
 • automatika knjiženja izvoda iz datoteke internet bankarstva
 • izrada, pohrana i tisak svih vrsta ručnih naloga za plaćanje

Posebno je razvijena opcija samostalnog definiranja proizvoljnog broja verzija financijskih izvješća, s mogućnošću usporedbe s drugim periodom i poslovnom godinom.

Pomoću niza parametara moguće je prilagoditi aplikaciju specifičnim potrebama korisnika te upravljati njenim radom.