eBON

Prodaja e-bonova

Programski modul namjenjen je za knjigovodstveno praćenje usluga posredovanja u prodaji elektronskih bonova i ostalih proizvoda gsm operatera.

Obuhvaćeno je:

evidencija Ugovora s krajnjim kupcima, s podacima o agentskim provizijama
učitavanje i arhiviranje datoteke prodajnih transakcija u bazu podataka
automatsko generiranje Izvještaja krajnjim kupcima
automatsko generiranje Agentskih računa u ime krajnjih kupaca
elektronsko slanje dokumenata (mail)
elektronsko slanje obavijesti (mail i SMS)
velik broj posebnih pregleda i izvješća
automatsko kontiranje u financijsko knjigovodstvo