BASE

Zajednički podaci za sve programske module

U ovom dijelu sustava nalaze se opći registri, zajednički za sve aplikacije:

 • države
 • List item
 • županije
 • regije
 • područja
 • mjesta
 • djelatnosti
 • komercijalisti
 • grupe partnera
 • partneri: opći podaci, destinacije, kontakti, žiroračuni, ograničenja
 • valute
 • tečajne liste
 • mjesta troška/organizacijske jedinice

Navedenim registrima moguće je pristupiti u svakom programskom modulu, ovisno o korisničkim pravima, a promjene su istog trenutka vidljive u svim ostalim modulima.