BASE

Zajednički podaci za sve programske module

U ovom dijelu sustava nalaze se opći registri, zajednički za sve aplikacije:

države
županije
regije
područja
mjesta
djelatnosti
komercijalisti
grupe partnera
partneri: opći podaci, destinacije, kontakti, žiroračuni, ograničenja
valute
tečajne liste
mjesta troška/organizacijske jedinice

Navedenim registrima moguće je pristupiti u svakom programskom modulu, ovisno o korisničkim pravima, a promjene su istog trenutka vidljive u svim ostalim modulima.