ak2.Web

Online pristup informacijskom sustavu preko interneta

Osnovne značajke:

administracija korisnika i korisničkih prava
autorizirani pristup za poslovne partnere
centralizirani uvid u sva skladišta
pregled zaliha
naručivanje robe
automatska rezervacija robe
povratni mail sa informacijom o narudžbi
kopija mail-a referentu u komercijali
uvid partnera u svoju financijsku karticu
pregled arhive narudžbi

Dodjelom korisničkih prava, definira se da li će korisnik imati mogućnost:

uvida u jedno ili više skladišta
samo pregleda zaliha, sa opcijom prikaza cijena kako se odredi posebnim parametrom (bez cijena, samo brutto, brutto i netto, samo netto cijena za partnera)
pregleda zaliha i naručivanja, s povratnim mailom o narudžbi, bez rezervacije robe
pregleda zaliha i naručivanja, s trenutnom rezervacijom robe i povratnim mailom o rezerviranim količinama i količinama koje trenutno nedostaju na skladištu
uvida u svoju financijsku karticu