ak2.Mobile

mobilne aplikacije

Online pristup informacijskom sustavu sa mobilnog uređaja.
Namjenske aplikacije po zahtjevu korisnika, s autorizacijom pristupa.