ak2.Mobile

Mobilne aplikacije

Online pristup informacijskom sustavu sa mobilnog uređaja.
Namjenske aplikacije po zahtjevu korisnika, s autorizacijom pristupa.

Osnovne značajke:

 • neovisna o vrsti mobilnog uređaja
 • pregled zaliha artikala na više načina
 • detaljni podaci o artiklu, slika artikla
 • označavanje akcijskih artikala
 • pregled cijena na više načina, kroz uvjete Ugovora s kupcem
 • izrada narudžbi
 • izrada ponuda
 • e-mail notifikacija o zaprimljenoj narudžbi
 • rezervacija robe na skladištu
 • povijest narudžbi i prodaje
 • uvid u salda konta svojih kupaca
 • uvid u uplate svojih kupaca
 • CRM podaci o kupcu
 • CRM unos aktivnosti s kupcima
 • obavijesti komercijalistima