ak2.BUS

Autobusni kolodvor/prodaja putnih karata

Osnovne značajke:

podaci o prijevoznicima
podaci o stajalištima
kategorije linija
linije s podacima o odredištima, udaljenostima do odredišta i predviđenim vremenima dolaska
cjenici po linijama i relacijama, sa cijenama karata, staničnih usluga i provizijom
redovi vožnje po linijama sa periodom važenja i vremenima polaska i dolaska
brza prodaja karata, opcija fiskalizacije, storno karta
prometni dnevnik
pregled svih karata
pregled prodanih karata
pregled storniranih (vraćenih) karata
zbrojni pregled po odredištima
zbrojni pregled po polascima
zbrojni pregled po danima
obračun za prijevoznika, s obračunom provizije i prijedlogom kompenzacije
obračun za inozemstvo po državama i odredištima

Za udaljenost do svakog odredište navodi se ukupan broj kilometara, te broj kilometara u zemlji, što služi kao osnova za oporezivi i neoporezivi dio cijene karte u zemlji.

Ako se radi o inozemnom odredištu, moguće je unijeti broj kilometara za svaku državu kroz koju linija prolazi do odredišta, i podatak o stopi PDV-a, što nam služi kao osnova za obračun obveza u inozemstvu, posebno za svaku državu.

Napravljena je opcija elektronskog vođenja Prometnog dnevnika, koji je vezan za već unešene redove vožnje.