ak2.BUS

Autobusni kolodvor/prodaja putnih karata

Osnovne značajke:

 • podaci o prijevoznicima
 • podaci o stajalištima
 • kategorije linija
 • linije s podacima o odredištima, udaljenostima do odredišta i predviđenim vremenima dolaska
 • cjenici po linijama i relacijama, sa cijenama karata, staničnih usluga i provizijom
 • redovi vožnje po linijama sa periodom važenja i vremenima polaska i dolaska
 • brza prodaja karata, opcija fiskalizacije, storno karta
 • prometni dnevnik
 • pregled svih karata
 • pregled prodanih karata
 • pregled storniranih (vraćenih) karata
 • zbrojni pregled po odredištima
 • zbrojni pregled po polascima
 • zbrojni pregled po danima
 • obračun za prijevoznika, s obračunom provizije i prijedlogom kompenzacije
 • obračun za inozemstvo po državama i odredištima

Za udaljenost do svakog odredišta navodi se ukupan broj kilometara, te broj kilometara u zemlji, što služi kao osnova za oporezivi i neoporezivi dio cijene karte u zemlji.

Ako se radi o inozemnom odredištu, moguće je unijeti broj kilometara za svaku državu kroz koju linija prolazi do odredišta i podatak o stopi PDV-a, što nam služi kao osnova za obračun obveza u inozemstvu, posebno za svaku državu.

Napravljena je opcija elektronskog vođenja Prometnog dnevnika, koji je vezan za već unešene redove vožnje.