OPĆI UVJETI ODRŽAVANJA ak2 PROGRAMSKIH PROIZVODA

Usluge održavanja predviđaju sljedeće:

  • otklanjanje svih grešaka ili nedostataka programskog aplikativnog rješenja uključujući i greške u bazama podataka koje su nastale zbog greške osnovnog programskog paketa, a izazvale su zastoj obrade ili proizvele pogrešne podatke, izvješća, dokumente i sl.
  • otklanjanje svih grešaka ili krivih podataka koji nisu proizvod krivog unosa operatera, a nastali su zbog grešaka u prijenosu podataka ili pogrešnim radom relacijske baze podataka ili operacijskog sustava. Greške nastale u prijenosu podataka ak2 će preko svojih stručnih ljudi analizirati, otkloniti mogućnost novih pojava slične naravi, te uz pomoć operatera Korisnika ispraviti prenesene podatke
  • izmjene u programskom kodu, organizaciji programa ili uputstvima koje su proizvod normalnog razvoja aplikativnog programskog rješenja.
  • uvažavanje svih primjedbi Korisnika usluga koje ukazuju na nedostatke programa ili pak mogu biti nadopuna i poboljšanje informacijskog sustava kao generalnog rješenja instaliranog kod svih korisnika
  • obvezne korekcije svih programskih modula koje moraju uslijediti zbog izmjena pozitivnih zakonskih propisa
  • besplatnu isporuku i ugradnju svih novih verzija aplikacijskog programskog rješenja, te pružanje besplatne obuke za sve izmjene programa
  • stalnu korisničku podršku tijekom eksploatacije informacijskog sustava

Osnovni načini održavanja:

  • promptna telefonska podrška
  • podrška udaljenim pristupom, zaštićenom vezom, preko interneta
  • otklanjanje grešaka izravno, fizičkim pristupom, na lokaciji Korisnika

1. VRIJEME ODZIVA

ak2 će na sve pozive nastale u radnom vremenu Korisnika, pružiti promptnu telefonsku podršku, odnosno podršku preko zaštićene veze putem interneta.

Sve prijavljene greške ak2 će, bez odlaganja, otkloniti u najkraćem mogućem roku.

2. NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ak2 PROGRAMSKIH PROIZVODA

Mjesečna naknada za održavanje proizvoda određena je u postotku, ovisno o punoj cijeni prava na korištenje programskog paketa.

Mjesečna naknada za održavanje ne može biti manja od 200 KM mjesečno.

Mjesečna naknada za održavanje koju će ak2 fakturirati na kraju mjeseca treba biti plaćena u roku 15 dana poslije izdavanja fakture. Porez i moguća druga zakonska davanja dodaju se iznosu računa.

U slučaju da Korisnik usluga nije podmirio dospjele obveze, ak2 može odložiti održavanje programskih proizvoda do ispunjenja obveza korisnika usluga.

3. DODATNE USLUGE KOJE NISU OBUHVAĆENE REDOVNIM ODRŽAVANJEM

Dodatne usluge, na poziv Korisnika, a koje nisu sastavni dio redovnog održavanja, kao i intervencije na poziv korisnika za koje se obostrano utvrdi da je greška nastala krivim korištenjem aplikacije, uputa ili neovlaštenim pristupom, naplaćuju se po važećem ak2 cjeniku usluga.

TOP