YOU ARE HERE: HOMEPRIMKA – Kalkulacija NBC

PRIMKA – Kalkulacija NBC

5.1. PRIMKA – Kalkulacija NBC

UPOTREBA

Dokument PRSPrimka u skladište i kalkulacija nabavne cijene služi za zaprimanje robe u skladište pri čemu se vrši izračun nabavne cijene, a dodjeljuje se i veleprodajna cijena nabavljenoj robi od dobavljača.

PREDUVJET

Nabavljena roba mora biti registrirana u Matičnim podacima u registru robe (vidi 2.1. Roba).

POSTUPAK

Potrebno je popuniti zaglavlje sa odgovarajućim vrijednostima, te unijeti robu.

  1. Odaberite opciju Robni dokumenti->Primka – Kalkulacija NBC

  1. Na zaslonu izvršite slijedeće unose:
Zaglavlje dokumenta
Naziv polja Obvezan unos Opis Vrijednost unosa Komentar
Skladište (MT-mjesto troška) DA Šifra skladišta <šifra MT> (pritiskom na F1 otvara se pomoćni ekran s popisom MT-a).
OznakaKnj. Oznaka knjiženja <broj ili šifra> Proizvoljna interna organizacijska oznaka knjiženja
Broj DA Redni broj primke <broj> (program nudi sljedeći redni broj).
Datum primke DA Datum dokumenta <datum> (program nudi tekući datum – može se mijenjati)
Dobavljač DA Šifra partnera <šifra partnera> (pritiskom na tipku F1 otvara se lista dobavljača).
Pozicija PDV DA Lista pozicija u URA <šifra pozicije> (pritiskom na tipku F1 otvara se lista pozicija PDV-a).
Broj fakture DA Broj fakture dobavljača <broj fakture> broj prepisujete sa originalnog dokumenta
Datum fakture DA Datum izdavanja fakture <datum> datum prepisujete sa originalnog dokumenta.
DVO DA Datum važenja <datum> obično isti kao i datum fakture – datum prepisujete sa originalnog dokumenta.
Rok plaćanja DA Naznačeni rok plaćanja <Broj dana> rok prepisujete sa orginalnog dokumenta.
Dospijeće DA Naznačeni datum dospijeća <datum> datum prepisujete sa orginalnog dokumenta, ili se racuna unosom broja dana
Poziv na broj prilikom plaćanja
Iznos PDV DA PDV naznačen na fakturi <broj u valuti> iznos prepisujete sa originalnog dokumenta.
Osnovica za PDV pri uvozu prema JCI DA Osnovica za PDV < broj u valuti> iznos prepisujete sa originalnog dokumenta.
Valuta DA Valuta u kojoj zaprimamo dokument <šifra valute> pritiskom na tipku F1 otvara se lista valuta
Rabat rabat u postotku za cijeli dokument. <postotak> osnovni rabat u postotku za cijeli dokument.
Broj JCI DA Broj JCI prilikom uvoza Broj JCI prilikom uvoza, koji će se prikazati u knjizi URA
Transportni troškovi do granice (KM)
Stavke tablice / grida
Šifra robe DA Šifra robe <šifra robe> pritiskom na F1 otvara se lista artikala unesenih u šifarnik robe za skladište uneseno u glavi dokumenta
Količina DA Količina <broj> količinu prepisujete sa orginalnog dokumenta.
Fakturna cijena DA Fakturna cijena <iznos> cijena bez PDV, prepisujete sa orginalnog dokumenta
Fakturna vrijednost DA Fakturna vrijednost robe <iznos> računa se ili je prepisujete sa orginalnog dokumenta.
Rabat Rabat za određenu stavku <postotak> osnovni rabat u postotku za određeni artikl.
VPC DA Veleprodajna cijena <iznos> cijena po kojoj će se prodavati određeni artikl.
  1. Spremanje dokumenta (F5)

Nakon unosa podataka primku je potrebno spremiti, pritiskom na funkcijsku tipku F5. Ovako spremljen dokument podložan je izmjeni i nadopuni podataka do trenutka zaključivanja.

  1. Unos ovisnih troškova (Shift+F11)

 Raspodjelu ovisnih troškova vršimo nakon spremanja dokumenta, pritiskom na kombinaciju tipki Shift+F11

Unesene vrijednosti dodijeliti će se svim stavkama. Eventualne izmjene na samo jednoj stavci radimo na način da se pozicioniramo na tu stavku i pritisnemo funkcijsku tipku F11.

 

  1. Zaključivanje dokumenta (F3)

 

Dokument se može nalaziti u dva statusa. Spremljen (status 0) i zaključen (status 2). Spremljen dokument moguće je mijenjati i brisati. Kada smo sigurni da su svi podaci ispravno uneseni, dokument zaključujemo pritiskom na funkcijsku tipku F3.

 

 

Funkcijske tipke koje se koriste nad dokumentom
Funkcijske tipke Pritisak na Funkcijsku tipku Shift + Funkcijska tipka Ctrl + Funkcijska tipka
F1 Pomoćna lista za određeno polje. Pomoć na razini zaslona.
F2 Dodatne opcije ovisno o zaslonu Dodatne funkcije ovisno o zaslonu
F3 Zaključivanje dokumenta Dodatne funkcije ovisno o zaslonu
F4 Otvaranje dokumenta. Unos podatka koji nedostaje nakon poziva pomoćne liste
F5 Spremanje podataka u bazu. Učitavanje podataka sa ručnog terminala.
F6 Čišćenje zaslona – priprema za unos novog podatka
F8 Briše dokument iz baze.
F7 Skladišna kartica Preuzimanje podataka iz nekog drugog dokumenta.
F9 Skok na stavku robnog dokumenta.
F10 Lista svih podataka u bazi nad određenim zaslonom Otvara listu dokumenata čije je stavke moguće preuzeti
F11 Ažuriranje ovisnih troškova za jednu stavku. Raspodjela ovisnih troškova na sve stavke.
F12 Ispis dokumenta.

 

 

REZULTAT

 

Roba je zaprimljena na skladište, ažurirana je zaliha. Robi je dodijeljena nabavna i veleprodajna cijena.